Tag: Track Day

October 29, 2018 0

พา CBR650F ลงสนามงาน 2 Race Track Day

By admin

วันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค. 61 ที่ผ่านมา เรามีโอกาสพาเจ้า CBR650F ไปลงสนามในงาน 2 Race Track Day ที่จัดโดยยาง Continental และหมวก Nitek ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100…